[HN.TD1855] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Công nghệ thông tin (Mã tuyển dụng TD1855) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh Công nghệ …

[HN.TD1853] Thông báo tuyển dụng TTS Kinh doanh Sapo

Thông báo tuyển dụng TTS Kinh doanh Sapo (Mã tuyển dụng TD1853)        Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Kinh doanh Sapo trước 21/3/2023 nhé!  …

[HN.TD1829] Thông báo tuyển dụng trưởng nhóm bán hàng online

Thông báo tuyển dụng trưởng nhóm bán hàng online (Mã tuyển dụng TD1829)    Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí trưởng nhóm bán hàng online trước …

[HN.TD1815] Thông báo tuyển dụng TTS Design

Thông báo tuyển dụng TTS Design  (Mã tuyển dụng TD1815)        Bạn đang học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Design trước 02/03 nhé!  Số …

[HCM 0223.04] Thông báo tuyển dụng TTS Tự động hóa

Thông báo tuyển dụng TTS Tự động hóa (Mã tuyển dụng 0223.04) Bạn đang theo học ngành Tự động hóa tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Tự động …

[HN. TD 1830] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Spring Boot Developer

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Spring Boot Developer (Mã tuyển dụng TD1830) Bạn đang học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS …

[HN.TD1820] Thông báo tuyển dụng nhân viên Sale admin

Thông báo tuyển dụng nhân viên Sale admin  (Mã tuyển dụng TD1820)        Bạn đang học ngàng Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Sale admin trước …

[HN.TD1817] Thông báo tuyển TTS phát triển đối tác Amazon

Thông báo tuyển TTS phát triển đối tác Amazon (Mã tuyển dụng TD1817)        Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS phát triển đối tác Amazon …

[HN.TD1812] Thông báo tuyển dụng nhân viên Kế hoạch sản xuất

Thông báo tuyển dụng nhân viên Kế hoạch sản xuất (Mã tuyển dụng TD1821)   Bạn đang học tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Kế hoạch sản xuất …

[HN.TD1814] Thông báo tuyển dụng TTS Tư vấn giải pháp Smart Home

Thông báo tuyển dụng TTS Tư vấn giải pháp Smart Home    (Mã tuyển dụng TD1814)        Bạn đang học tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Tư vấn giải …

[HN.TD1822] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Video Editor

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Video Editor  (Mã tuyển dụng TD1822)   Bạn đang học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Mạng cá cược bóng đá và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Video Editor …